Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Χρησιμοποιούμε επιπλέον cookies για να υποστηρίξουμε προαιρετικές λειτουργίες του ιστότοπου ή για να συγκεντρώσουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης με σκοπό να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Περισσότερες πληροφορίες

ΑΡΧΕΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου της Medtronic, τον οποίο χειρίζεται η Medtronic Ελλάς με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει σε περιπτώσεις για τις οποίες έχετε ειδοποιηθεί από την εταιρεία μας ότι ισχύει μια άλλη δήλωση απορρήτου, ούτε σε άλλους ιστότοπους της Medtronic στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ιστότοποι τους οποίους χειρίζονται άλλες συνδεόμενες με τη Medtronic εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Covidien. Θα πρέπει να διαβάζετε τη δήλωση απορρήτου που αναρτάται σε άλλους ιστότοπους της Medtronic όταν τους επισκέπτεστε. Ο παρών ιστότοπος και η παρούσα Δήλωση Απορρήτου απευθύνονται στο κοινό που κατοικεί στην Ελλάδα.

Σκοπεύουμε να χειριστούμε τις πληροφορίες σας με τρόπο ορθό και συνάδοντα με τις προσδοκίες σας και σας προτρέπουμε να διαβάσετε και να εξετάσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ώστε να βεβαιωθείτε ότι αυτό ισχύει.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ;

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε εξαρτάται από το τι κάνετε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες (πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά) με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις προσωπικές σας πληροφορίες.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν, όπως:

 • όνομα και επώνυμο
 • διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας
 • αριθμός σειράς ιατροτεχνολογικής συσκευής
 • προσωπικές πληροφορίες υγείας
 • ημερομηνία γέννησης ή ηλικία
 • όνομα χρήστη ή προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • ενδιαφέροντα και προσόντα
 • διεύθυνση IP (Internet Protocol) αν η εν λόγω διεύθυνση συνδέεται με συγκεκριμένο χρήστη

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες μας με δύο τρόπους:

 1. κατά την καταχώριση προσωπικών πληροφοριών από μέρους σας σε ορισμένες σελίδες του ιστότοπου. Για παράδειγμα, μπορεί να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, να συμμετάσχετε σε μια έρευνα ή να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας.
 2. κατά τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων και ειδικότερα μέσω των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο της λειτουργίας ή της πιο αποτελεσματικής λειτουργίας των ιστότοπων, καθώς και στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, πατήστε εδώ.

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η MEDTRONIC ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας κοινοποιείτε μέσω του παρόντος ιστότοπου (εκτός των ευαίσθητων πληροφοριών που εξετάζονται σε ξεχωριστή ενότητα πιο κάτω) για τους εξής σκοπούς:

 • για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας
 • για να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητάτε
 • για να καθιστούμε δυνατή την εγγραφή σας για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή να βελτιώνουμε τις λειτουργίες τους
 • για να επιλύουμε και να παρακολουθούμε την κατάσταση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν τους καταναλωτές ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες
 • για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με εσάς και να διευκολύνουμε οποιεσδήποτε απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες (π.χ. μέσω της αποθήκευσης σχετικών πληροφοριών και προτιμήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα)
 • για να συνάπτουμε ή να εκτελούμε μια σύμβαση με εσάς (π.χ. σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες από την εταιρεία μας)
 • για να καθιστούμε δυνατή τη συμμετοχή σας στις ηλεκτρονικές μας κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολογίων
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με πληροφορίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν – βλ. ενότητα για την Εμπορική Προώθηση και την Εκπαίδευση πιο κάτω
 • για άλλους σκοπούς σχετικά με τους οποίους παρέχετε τη συγκατάθεσή σας

Η Medtronic δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την επιδίωξη των ακόλουθων έννομων συμφερόντων, εφόσον συνάδουν με τα δικά σας δικαιώματα και προσδοκίες περί προστασίας του απορρήτου:

 • για σκοπούς ανάλυσης στο πλαίσιο έρευνας, ανάπτυξης και βελτίωσης προγραμμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου
 • για την ανωνυμοποίηση των πληροφοριών σας μέσω της διαγραφής προσωπικών αναγνωριστικών ταυτότητας (όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας κ.λπ.) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ανωνυμοποιημένες πληροφορίες δεν θα είναι πια δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν και μπορούν να χρησιμοποιούνται όπως άλλες μη προσωπικές πληροφορίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα πιο κάτω.
 • για την επιβολή της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και άλλων κανόνων σχετικά με την από μέρους σας χρήση του παρόντος ιστότοπου
 • για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας

Επίσης, η Medtronic έχει νομικούς λόγους που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών:

 • εφόσον είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της ευημερίας του εκάστοτε ατόμου και
 • για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, τις δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες

Όπου απαιτείται εκ του νόμου, θα ζητούμε τη συμμετοχή (opt-in) ή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, όπου απαιτείται εκ του νόμου, θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μόνο εάν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να τα λαμβάνετε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Ορισμένα είδη προσωπικών πληροφοριών είναι ευαίσθητες πληροφορίες. Οι ευαίσθητες πληροφορίες είναι προσωπικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν ή σχετίζονται με την υγεία σας (όπως ο αριθμός σειράς της συσκευής σας ή η ημερομηνία ενός εμφυτεύματος), γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, η φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η σεξουαλική ζωή ή ο γενετήσιος προσανατολισμός, πολιτικές απόψεις ή η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η MEDTRONIC ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Η Medtronic θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ευαίσθητες πληροφορίες που σας αφορούν μόνο:

 • με τρόπους για τους οποίους έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων τόσο των δικών σας όσο και άλλων προσώπων, σε περιπτώσεις όπου η ρητή συγκατάθεσή σας δεν μπορεί να δοθεί ή να ζητηθεί ευλόγως
 • σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που περιλαμβάνει κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφερόντων σας
 • όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ιατρικούς σκοπούς και έχουμε, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, υποχρέωση εχεμύθειας αντίστοιχη με την υποχρέωση εχεμύθειας ενός επαγγελματία υγείας
 • για να τεκμηριώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση

Για παράδειγμα:

 • Ενδέχεται να συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες απευθείας από εσάς, όταν μας τις παρέχετε εκουσίως για έναν συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας με μια ερώτηση ή πρόταση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)·
 • Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες για τους ασθενείς μας μέσω επαγγελματιών υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε προκειμένου να σας παράσχουμε θεραπεία ή τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας·
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες ως απαιτείται από ευρωπαϊκές και άλλες κρατικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας·
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές, μελέτες και άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μη προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ή να συνδεθούν με εσάς κατά κανέναν τρόπο. Συνεπώς, οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν σας ταυτοποιούν σε ατομικό επίπεδο και δεν θα συνδεθούν με εσάς. Ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως τις ακόλουθες:

 • τον τύπο του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, Internet Explorer)
 • το όνομα του τομέα από τον οποίο έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου από τον οποίο συνδεθήκατε απευθείας στον ιστότοπό μας
 • την ημερομηνία και ώρα της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας
 • ποιες σελίδες επισκεφτήκατε στον ιστότοπό μας
 • τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιείτε
 • τους συνδέσμους που ακολουθείτε

Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για να διαβάσετε ή να λάβετε πληροφορίες, όπως πληροφορίες για ένα πρόβλημα υγείας ή σχετικά με ένα από τα προϊόντα μας, μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης του υπολογιστή σας. Εάν μόνο διαβάζετε ή απλώς κάνετε κλικ για να λάβετε πληροφορίες από τον ιστότοπό μας, τότε δεν συλλέγουμε και δεν λαμβάνουμε γνώση του ονόματός σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), της διεύθυνσης κατοικίας σας ή άλλων προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε τα cookies προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, πατήστε εδώ.

ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η MEDTRONIC ΤΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Αναζητούμε πάντα τρόπους για να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο και για να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία στον ιστότοπο. Θα χρησιμοποιούμε τις δικές σας μη προσωπικές πληροφορίες για να κάνουμε τον παρόντα ιστότοπο πιο χρήσιμο για τους επισκέπτες. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μη προσωπικές πληροφορίες για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μη προσωπικές πληροφορίες ή να συγκεντρώσουμε μη προσωπικές πληροφορίες για:

 • τη δημιουργία αναφορών για εσωτερική χρήση με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου
 • την προσαρμογή ή βελτίωση των παρεχόμενων πληροφοριών ή υπηρεσιών
 • την κοινοποίηση ή πώληση πληροφοριών σε τρίτους
 • την παροχή πληροφοριών για το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, όπως «στατιστικά στοιχεία κίνησης» και «ποσοστά απόκρισης» σε τρίτους

ΥΛΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η Medtronic ενδέχεται να θελήσει να σας παρέχει εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κλινικές δοκιμές ή προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, με βάση τις πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας και έχουμε συλλέξει μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών ως προς τη χρήση από μέρους σας των ιστότοπων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστολογίων της Medtronic. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα cookies και τις επιλογές σας σε αυτό το πλαίσιο, πατήστε εδώ.

Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε ή εναλλακτικά να αποδεχθείτε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τους σκοπούς της εν λόγω επικοινωνίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Εάν ανά πάσα στιγμή αποφασίσετε να μη λαμβάνετε εκπαιδευτικές, εμπορικές ή προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των συνδεόμενων με εμάς εταιρειών ή των παρόχων υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο κάτω και αναφέροντας «OPT-OUT» (εξαίρεση) ή «unsubscribe» (κατάργηση εγγραφής) στο θέμα του μηνύματός σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) που παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα που λαμβάνετε από εμάς.

Λάβετε υπόψη ότι, εάν επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από εμάς, ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε σχετικές πληροφορίες για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως τη διαχείριση οποιουδήποτε λογαριασμού διατηρείτε μαζί μας, την ανταπόκριση σε αιτήματά σας, την εκτέλεση συμφωνιών μαζί σας ή τη διαβίβαση πληροφοριών σε εσάς που η Medtronic απαιτείται εκ του νόμου να παρέχει, π.χ. σχετικά με ανακλήσεις προϊόντων. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΠΟΤΕ Η MEDTRONIC ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Η Medtronic δε θα κοινοποιεί σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο παρά μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδέχεται να μοιραστούμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες με συνδεόμενες με τη Medtronic εταιρείες ή τρίτες εταιρείες που προσλαμβάνουμε για να εκτελούν υπηρεσίες ή λειτουργίες εκ μέρους μας.

Για παράδειγμα, ενδέχεται:

 • να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς πωλητές ή προμηθευτές για την αποστολή των προϊόντων που παραγγέλνετε στον ιστότοπό μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παρέχουμε στον πωλητή πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.
 • να χρησιμοποιήσουμε έναν πάροχο υπηρεσιών για τη διαχείριση της αποστολής ορισμένων ενημερωτικών δελτίων ή πληροφοριών για τα οποία έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε τη λήψη τους και να παράσχουμε πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για αυτόν τον σκοπό.
 • να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή ή την πλατφόρμα ενός τρίτου που θα μας επιτρέψει τη διαχείριση και παρακολούθηση της επικοινωνίας μας με εσάς.
 • να χρησιμοποιήσουμε συνδεόμενες με εμάς εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, π.χ. ενδέχεται να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε έναν ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται στην τοποθεσία της συνδεόμενης με εμάς εταιρείας στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα πιο κάτω.

Σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι απαραίτητες και δεν θα εξουσιοδοτήσουμε τρίτους να διατηρούν, να γνωστοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας παρά μόνο για να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ώστε να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, δικαστική εντολή, νομικό ή κρατικό αίτημα. Στην απίθανη περίπτωση που η συνολική επιχειρηματική μας δραστηριότητα ή μέρος αυτής εξαγοραστεί από τρίτους, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στη νέα εταιρεία-ιδιοκτήτη, στον βαθμό που αυτό σχετίζεται με την εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα και με την επιφύλαξη της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων προστασίας.

Επίσης, η εταιρεία μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους, εάν αυτό είναι απαραίτητο, για:

 • να επιβάλλει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τους λοιπούς κανόνες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του παρόντος ιστότοπου
 • να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της
 • να προστατεύσει την υγεία, ασφάλεια ή ευημερία του εκάστοτε ατόμου
 • να συμμορφωθεί με τους νόμους ή κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες
 • να διερευνήσει ή να προβεί σε ενέργειες σε περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης ή παράνομων δραστηριοτήτων

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας ενδέχεται να έχουν διαδραστικό χαρακτήρα, ώστε να δημοσιεύετε πληροφορίες που μπορούν να βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Εάν δεν επιθυμείτε τη δημόσια προβολή των πληροφοριών, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιείτε τις εν λόγω περιοχές του ιστότοπου.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Medtronic ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο στις συνδεόμενες με εμάς εταιρείες ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Σε περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται από την Ευρώπη σε άλλες χώρες, θα διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται μέτρα προστασίας αντίστοιχα με εκείνα που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται από τη Medtronic, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους μας έχει επιτραπεί η χρήση τους, όπως προβλέπεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Για παράδειγμα, εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς, θα διαγράψουμε άμεσα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τον κατάλογο παραληπτών μας. Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα μέσω του ιστότοπού μας, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εντός εύλογου διαστήματος από την ολοκλήρωσή του (π.χ. έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση θεωρείται συνήθως εύλογο διάστημα, εκτός εάν έχουμε νομικούς λόγους να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. εάν είναι απαραίτητο για λόγους επαλήθευσης ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις περί τήρησης στοιχείων).

 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 15 Μαΐου 2018. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Εάν αποφασίσουμε να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή στη Δήλωση Απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχική ιστοσελίδα του ιστότοπού μας για μια χρονική περίοδο αφού πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ;

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ορισμένοι από τους ιστότοπους αυτούς μπορεί να ελέγχονται από συνδεόμενες με τη Medtronic εταιρείες, ενώ άλλοι μπορεί να ελέγχονται από τρίτους. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για άλλον ιστότοπο, ακόμα και για άλλους ιστότοπους της Medtronic. Συνεπώς, κατά την έξοδό σας από τον παρόντα ιστότοπο, συνιστάται να εξετάζετε τις πρακτικές απορρήτου που ισχύουν σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχετε σε άλλους ιστότοπους. Παρέχουμε τους συνδέσμους για τη διευκόλυνσή σας, αλλά δεν εξετάζουμε, ελέγχουμε ή παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου των ιστότοπων που ελέγχονται από άλλους. Επίσης, δεν φέρουμε ευθύνη για ιστότοπους που ελέγχονται από τρίτους ή για τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές με αυτούς.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Η προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου των παιδιών αποτελεί μέλημά μας. Δεν θα συλλέξουμε σκόπιμα καμία προσωπική πληροφορία (όπως το όνομα ενός παιδιού ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς την έγκριση του ατόμου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσωπικές πληροφορίες ενός ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ;

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ότι η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εσάς. Εφαρμόζουμε μέτρα που ανταποκρίνονται στα πρότυπα του κλάδου για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Ωστόσο, καμία μετάδοση μέσω ιστότοπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι 100% ασφαλής και, κατά συνέπεια, σας προτρέπουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζετε ποιες πληροφορίες θα αποστείλετε ή θα ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λαμβάνετε τις δέουσες προφυλάξεις, όπως τη διατήρηση του απορρήτου των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμά σας στην πρόσβαση, τη διόρθωση και, κατά περίπτωση, τη διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που έχουν σχέση με εσάς ή το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε, βάσει της συγκεκριμένης κατάστασής σας, σε οποιαδήποτε χρήση ή επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας την οποία εκτελέσαμε βάσει των εννόμων συμφερόντων μας.

Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας που σας παρέχουμε ή βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (γνωστό ως «δικαίωμα στη φορητότητα»).

Τα αιτήματα αυτά μπορούν να αποστέλλονται στην 

Medtronic Ελλάς Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 24 (Κτίριο Β)

15125 Μαρούσι – Ελλάδα

Τηλ: +30-2106779099 (τηλεφωνικό κέντρο)

Φαξ: +30-2106779399

Σημειωτέον ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς σας (όπως αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου) προκειμένου να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Εάν βασίζουμε τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με τον ίδιο τρόπο που την παρείχατε ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση και χωρίς να είναι απαραίτητη η αιτιολόγηση, να εξαιρεθείτε από οποιεσδήποτε εκστρατείες απευθείας εμπορικής προώθησης και να ζητήσετε να μη λαμβάνετε πλέον οποιοδήποτε προωθητικό υλικό όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τη διαχείριση του αιτήματός σας από μέρους μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Βλ. περαιτέρω: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ MEDTRONIC

Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας» παραπάνω.